Samenvatting voor je scriptie

Een onderdeel van iedere scriptie is de managementsamenvatting. De samenvatting wordt door de lezers van je scriptie als eerst gelezen. Pas daarna wordt de scriptie verder doorgenomen. De samenvatting moet dus een kort maar krachtig overzicht zijn van je onderzoek.

De drie functies

1. Toelichting op de titel van je scriptie

Ten eerste heeft de samenvatting, in het Engels ‘abstract’, de functie om een verdere toelichting te geven op de titel van je scriptie. Hierdoor kunnen lezers van je scriptie beter nagaan of de inhoud van je thesis interessant is voor hen om door te lezen. Een goed geschreven samenvatting kan eraan bijdragen dat meer mensen je scriptie van belang achten en dus daadwerkelijk doorlezen.

2. Verkorte versie van je scriptie

Ten tweede heeft de samenvatting de functie om als verkorte versie dienst te doen voor lezers die niet de tijd hebben om de volledige thesis door te nemen. Het komt vaak voor dat managers en wetenschappers alleen de samenvatting doornemen en niet het hele stuk lezen. Je samenvatting moet je dus kort en bondig schrijven. Wil je hulp bij het inkorten van je samenvatting, laat dan je scriptie nakijken op structuur door de editors van Checkmythesis.

3. Een overzicht van je scriptie

Ten derde heeft de samenvatting de functie om als overzicht te dienen van wat de lezers te wachten staat. Hierdoor maak je het de lezer gemakkelijker om de stof in de thesis te begrijpen en in context te plaatsen. Een goed geschreven samenvatting zorgt ervoor dat moeilijke materie in je scriptie beter wordt begrepen.

Lengte, plaats en tijd

Een grove vuistregel voor de lengte van samenvatting is niet meer dan 5 procent van de volledige scriptie, en met een maximum van 1 pagina. De achterliggende reden hiervoor is dat het altijd mogelijk moet zijn de samenvatting snel door te nemen.

De samenvatting plaats je na het voorwoord en nog voor de inhoudsopgave. Je schrijft de samenvatting in de tegenwoordige tijd of voltooid tegenwoordige tijd.

Voorbeelden

Voorbeeld tegenwoordige tijd: Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de respondenten liever een film in de bioscoop kijkt dan thuis voor de tv.

Voorbeeld voltooid tegenwoordige tijd: Uit het onderzoek is gebleken dat het merendeel van de respondenten liever een film in de bioscoop kijkt dan thuis voor de tv.

Wat moet er in staan?

Per alinea beantwoord je de volgende vragen.

  • Wat is er aan de hand? Vermeld de doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen van je scriptie. Als je in je scriptie hebt gewerkt met hypothesen vermeld je hier je hypothesen.
  • Wat is er gedaan? Je schetst kort de methode en aanpak van je onderzoek.
  • Wat is er gevonden? Geef een opsomming van de belangrijkste resultaten en je conclusie.
  • Wat betekenen je bevindingen? Haal de belangrijkste punten uit de discussie en presenteer je aanbevelingen.

Gebruik van afkortingen

De samenvatting wordt als apart onderdeel van een document beschouwd. Het moet mogelijk zijn de samenvatting te begrijpen zonder dat je de rest van de scriptie moet raadplegen. Schrijf daarom acroniemen en afkortingen bij het eerste gebruik in de samenvatting uit en introduceer ze later in de hoofdtekst opnieuw.

Bronvermeldingen

Als je gebruikmaakt van bronnen dan moet je ook in de samenvatting referenties toevoegen. Je volgt hierbij de normale regels voor de bronvermelding. De kans is echter groot dat er geen bronvermeldingen in de samenvatting staan, omdat je hierin grotendeels je eigen bevindingen en onderzoek op een rijtje zet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *