scriptie-plan-van-aanpak-start-scriptie

Structuur plan van aanpak voor een hbo-scriptie

Het plan van aanpak is het startpunt van je scriptie. Voordat je gaat beginnen met het schrijven van je scriptie zal je eerst goed moeten nadenken over wat je wilt onderzoeken en hoe je dit wilt doen. Dit beschrijf je in het plan van aanpak.

De structuur van een plan van aanpak kan verschillen maar bevat over het algemeen wel een aantal vaste onderdelen. Vraag altijd aan je begeleider wat er precies van je wordt verwacht, zoals hoe lang het plan van aanpak mag zijn en welke onderdelen verplicht zijn.

Voorbeelden van plan van aanpak

Bekijk een voorbeeld van een plan van aanpak:

Titelpagina

De titelpagina bevat de volgende onderdelen:

 • titel met eventueel subtitel;
 • organisatienaam;
 • onderwijsinstelling;
 • Informatie begeleider(s);
 • datum;
 • plaats;
 • auteur(s).

Inhoudsopgave

In Word kun je automatisch een inhoudsopgave maken. Dit scheelt je een hoop werk en tijd!

Inleiding

In de inleiding introduceer je het onderwerp, probeer je de lezer te interesseren en toon je de relevantie van je onderzoek aan. Als je een lang plan van aanpak hebt kun je ook kort de structuur beschrijven (de leeswijzer).

Hoofdstuk 1 Aanleiding en context

In de aanleiding introduceer je de opdracht of het vraagstuk, probeer je de lezer te interesseren en toon je de relevantie aan. Je schetst de context. Denk daarbij aan:

 • korte beschrijving van de organisatie, missie en haar kernactiviteiten en de huidige situatie (houd het kort, het is een plan van aanpak);
 • relevante en actuele ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie;
 • relevante en actuele ontwikkelingen binnen de organisatie.

Hoofdstuk 2 Opdrachtgever

Hier geef je aan wie de opdracht heeft verstrekt en wat zijn/haar rol is binnen de organisatie.

Hoofdstuk 3 Probleemanalyse en probleemstelling

Geef een duidelijke schets van wat het probleem of vraagstuk is dat opgelost moet worden. Denk daarbij ook aan:

 • Wie is de eigenaar van het probleem?
 • Wat is er al aan gedaan om het probleem op te lossen?
 • Wat gebeurt er als het probleem niet wordt opgelost?

Afbakening

In dit onderdeel geef je duidelijk aan wat tot de opdracht hoort en wat niet. Het is belangrijk om dat goed te beschrijven om later conflicten te voorkomen. Denk daarbij aan:

 • welke deel van de organisatie in het onderzoek wordt betrokken;
 • de omvang.

Hoofdstuk 4 Doelstelling en eindresultaat

Doelstelling

Bovenstaande leidt tot een of meerdere doelstellingen die je moet formuleren om ervoor te zorgen dat jij en de opdrachtgever dezelfde verwachtingen hebben.

Eindresultaat

Beschrijf de eindproducten zodat het voor de opdrachtgever duidelijk is wat hij na afloop ontvangt. Dat kan naast de scriptie zelf bijvoorbeeld zijn; een website, een model of een advies.

Hoofdstuk 5 Randvoorwaarden en risicoanalyse

Randvoorwaarden

Hier beschrijf je wat er nodig is om de opdracht of het onderzoek uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan:

 • Geld; hoeveel geld is er nodig om het onderzoek te doen?
 • Huisvesting; heb je bijvoorbeeld een werkplek nodig op kantoor?
 • Materialen; welke materialen heb je nodig om het onderzoek te kunnen uitvoeren?
 • Expertise; welke expertise moet er bij het stageadres aanwezig zijn? Heb je hulp nodig van collega’s op je stageadres?
 • Tijd; hoeveel tijd heb je nodig om het onderzoek goed uit te kunnen voeren? Hebben de mensen met wie je gaat samenwerken voldoende tijd?
 • Beschikbaarheid klanten; zijn de klanten beschikbaar voor het afnemen van bijvoorbeeld een enquête?

Risicoanalyse

Het is belangrijk om de eventuele risico’s van het project in kaart te brengen en aan te geven welke maatregelen er genomen worden om de risico’s te vermijden.

Hoofdstuk 6 Aanpak

Geef hier aan welke stappen je gaat ondernemen om tot het eindresultaat te komen. Je kunt hier ook de (globale) planning in opnemen. De stappen die je moet nemen zijn erg afhankelijk van je doelstelling. Elke opdracht of onderzoek begint altijd met een zogenaamde oriënterende fase, ook wel initiatiefase genoemd. Het resultaat van die eerste fase is een plan van aanpak.

In de onderzoeksopzet worden de methoden, hulpmiddelen en technieken die worden gebruikt opgenomen. Het kan zijn dat je de onderzoeksopzet al in het plan van aanpak op moet nemen. Dat betekent dus dat de hieronder geschetste stappen 1 en 2 worden samengenomen en je theoretisch kader, onderzoeksvraag en onderzoeksopzet onderdeel van het plan van aanpak zijn. Vraag aan je begeleider of je onderzoeksopzet onderdeel van het plan van aanpak moet zijn.

Voorbeeld: tijdschema
Stap/Fase Resultaat Deadline Aantal uren
1. Oriëntering Project plan
2. Opzet, Onderzoeksconcept Theorie, Onderzoeksvragen, Deelvragen, Onderzoeksontwerp
 3. …  …

Je maakt allereerst een globale planning. Nadat een fase is afgerond kan je de volgende fase in detail plannen.

Bronnen/Literatuurlijst

Wees zeer zorgvuldig in het gebruik van bronnen. Vermeld de bronnen waar je de informatie uit gehaald hebt voor het plan van aanpak. De meeste hogescholen maken gebruik van APA voor het verwijzen naar bronnen. Je kunt de gratis Scribbr APA Generator gebruiken voor het maken van de literatuurlijst.

Bijlagen

In de bijlagen worden stukken opgenomen die relevant zijn maar die te uitgebreid zijn om in het plan zelf te plaatsen. Dat geldt met name voor een detailplanning. De globale planning staat altijd in het plan van aanpak (beperk dit tot maximaal 1 pagina). Een ander voorbeeld van een bijlage is een tabel met marktaandelen die van belang is om de relevantie van het onderzoek te ondersteunen. Beperk het aantal bijlagen in een plan van aanpak.

Plan van aanpak nakijken

Heb je je plan van aanpak af, maar wil je er zeker van zijn dat je je ideeën netjes hebt opgeschreven? Laat je tekst dan nakijken door een professional van Scribbr. Onze editors kijken verschillende soorten schoolgerelateerde documenten voor je na op taalfouten, zinsbouw en correct taalgebruik. Ook geven ze je feedback op veelgemaakte fouten, zodat je in je onderzoeksverslag meteen goed aan de slag kunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *