Afbakening van je onderzoek in 3 stappen

De afbakening van je onderzoek is een belangrijk onderdeel van de probleemanalyse en verhoogt de validiteit en betrouwbaarheid. In 3 stappen en met behulp van 5 afbakeningsstrategieën kun je jouw scriptie afbakenen.

  1. Kies een onderwerp: bijvoorbeeld biologische producten
  2. Specificeer: biologische appels
  3. Specificeer nog meer: kweken van biologische appels in Nederland

5 afbakeningsstrategieën voor je onderzoek

Met behulp van de volgende 5 strategieën kun je eenvoudig je onderwerp afbakenen.

1. Deelonderwerp kiezen

Kies een deelonderwerp van je onderwerp om je op te focussen.

Bijvoorbeeld:

Richt je niet op de rol van eten in Oosterse religieuze rituelen, maar specifieker op de rol van eten in Hindu rituelen, of op de rol van lamsvlees in Oosterse rituelen.

2. Plaats bepalen

Richt je op een bepaald geografisch gebied.

Bijvoorbeeld:

Richt je niet op de invloed van social media op Nederland, maar op de invloed van social media op de bevolking van Deurne.

3. Relatie

Bekijk hoe twee of meer verschillende perspectieven of variabelen zich tot elkaar verhouden.

Bijvoorbeeld:

Richt je bijvoorbeeld op de relatie tussen de huidige etiquette in het koninklijk huis en die van 70 jaar geleden. Of bestudeer de relatie tussen oorzaak en gevolg van het presidentschap van Trump.

4. Tijd

Focus je op een bepaalde tijdsperiode om je scriptie beter af te bakenen.

Bijvoorbeeld:

Richt je op de zakenrelaties tussen Nigeria en Kameroen van 2010 tot 2016 en niet op de zakenrelaties op zich.

5. Categorie

Focus je op een bepaalde categorie mensen, zaken, fenomenen of plaatsen.

Bijvoorbeeld:

Doe een studie naar veiliger weggebruik door SUV’s  of onder studenten met een rijbewijs. Je zou je hierbij ook uitsluitend kunnen focussen op veiliger gebruik van stoplichten.

Voorbeeld: afbakening onderzoek in 3 stappen

Stel je wil graag een onderzoek doen naar mythologie. Je vindt dit een interessant onderwerp en omdat je geschiedenis studeert, past dit goed in de lijn van je studie.

Door de volgende 3 stappen te doorlopen, lukt het jou om je scriptie uiteindelijk voldoende af te bakenen.

Stap 1. Afbakening: Kies een onderwerp

Begin met een algemeen en relevant onderwerp dat je interessant vindt.

Bijvoorbeeld:

De invloed van mythologie

Stap 2. Afbakening: Specificeer

Wees iets specifieker door een van de 5 strategieën te gebruiken.

StrategieInvulling
Deelonderwerpde invloed van de Egyptische mythologie
Plaatsde invloed van mythologie op de plaatselijke bevolking van Urk
Relatiede invloed van mythologie op mannen en vrouwen
Tijdde invloed van mythologie tijdens de 80-jarige oorlog
Categoriede invloed van mythologie onder economiestudenten

Stap 3. Afbakening: Specificeer nog meer

Wees nog specifieker, bijvoorbeeld door een strategie nog eens toe te passen of door meerdere strategieën te combineren.

StrategieInvulling
Deelonderwerp + deelonderwerp de invloed van de Noord-Egyptische mythologie
Deelonderwerp + plaatsde invloed van mythologie op de oude Grieken in Athene
Deelonderwerp + plaats + tijdde invloed van mythologie op de oude Grieken in Athene ten tijde van de Archaïsche periode
Tijd + categorie + relatiede invloed van mythologie tijdens de 80-jarige oorlog op mannelijke en vrouwelijke economiestudenten
Relatie + plaats + deelonderwerpde invloed van de Noord-Egyptische mythologie in Caïro op adolescenten en ouderen (50+)

Herhaal dit proces totdat je jouw onderwerp duidelijk afgebakend hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *